SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dewis eich Adeiladwr

Image of a hard hatOs ydych yn ystyried rhywfaint o waith adeiladu acw, dylech ddewis eich adeiladwr yn ofalus iawn. Dyma un o'r buddsoddiadau mwyaf rydych yn debygol o'i wneud, felly dylech wirio eich adeiladwr yn drylwyr cyn ei gyflogi.

Eitemau i'w Hystyried

 • Ai dim ond paratoi'r cynlluniau sydd ei angen arnoch, ynteu a fydd angen goruchwyliaeth ar y safle hefyd?
 • Os credwch fod y gwaith yn rhy fach i gyfiawnhau cyngor proffesiynol, gofynnwch i rywun yn y diwydiant rydych yn ei adnabod a'i barchu i gael cyngor.
 • Dylech gael o leiaf tri dyfynbris ar gyfer pob gwaith, a gwirio'r dyfynbrisiau hynny.
 • Peidiwch â dewis y dyfynbris rhataf heb ystyried y sefyllfa o ddifrif. Edrychwch yn ofalus ar yr hyn sy'n cael ei gynnwys, a gwiriwch eirdaon yr adeiladwr.

Cwestiynau y dylech eu gofyn i'r Adeiladwr

 • Ble mae'r adeiladwr wedi bod yn gweithio o'r blaen?
 • Ydy'r adeiladwr yn hapus i chi weld peth o'i waith blaenorol?
 • Beth yw ei arbenigedd o ran y prosiect sydd gennych chi dan sylw?
 • Sut mae'n dymuno cael ei dalu, ai ar ôl gorffen y gwaith, ynteu fesul cam?
 • Ydy'r adeiladwr yn gallu dangos geirdaon i chi gan gyn-gwsmeriaid bodlon?
 • Ydy'r adeiladwr yn fodlon derbyn cymal cadw arian yn ôl?
 • A yw'n fodlon pennu dyddiad cwblhau terfynol?
 • A fydd yn cytuno i gymal iawndal os nad yw'n llwyddo i gwblhau'r gwaith ar amser?
 • A fydd yn cytuno i gyflafareddiad annibynnol os bydd anghydfod rhyngoch?

 

Yn olaf, gallwch dawelu'ch meddwl trwy wirio gwaith a geirda'r adeiladwr. Pan fyddwch yn siarad â chwsmeriaid blaenorol, cofiwch ofyn am faterion eraill yn ogystal â safon y gwaith. Os oes llawer o waith, bydd yr adeiladwr yn eich ty am gyfnod hir, felly gofynnwch: A oedd e'n brydlon? Wnaethon nhw lawer o swn? Wnaethon nhw lanhau'n drylwyr ar ôl gorffen? Mae'n werth gofyn y cwestiynau ar y dechrau - peidiwch ag aros nes ei bod hi'n rhy hwyr!

Cyngor Proffesiynol

Federation of Master Builders

Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu