SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adnewyddu elfennau thermol

Mae angen i chi wneud cais Rheoliadau Adeiladu cyn i chi ddechrau unrhyw waith ar adnewyddu elfen thermol.

Beth yw elfen thermol?

 

Rhywbeth sy'n gwahanu gofod sydd wedi'i wresogi neu ei aerdymheru a'r tu allan yw elfen thermol. Gallu hynny fod yn wal, yn llawr neu'n do (ond nid yw'n cynnwys ffenestri, drysau a ffenestri yn y to).

Os yw 25% neu fwy o elfen thermol yn cael ei adnewyddu neu ei ddisodli, yna bydd disgwyl i chi wella perfformiad thermol yr elfen honno. Fel arfer, bydd hyn yn digwydd trwy ychwanegu rhagor o nodweddion insiwleiddio.

Enghreifftiau o adnewyddu elfen thermol

 • Gosod gorchudd newydd ar do ar oleddf neu do fflat - e.e. gosod teils neu lechi newydd, neu ail-doi toeau fflat.
 • Gosod nenfwd newydd neu adnewyddu nenfwd dan yr atig neu do fflat (boed y strwythur sy'n ei gynnal yn cael ei adnewyddu neu beidio).
 • Adnewyddu cladin i'r waliau allanol neu ochrau'r ffenestri dormer.
 • Gosod gorffeniad neu gladin ar wal allanol (boed yn rendrad neu'n fath arall o gladin) am y tro cyntaf.
 • Adnewyddu gorffeniad ar ochr fewnol wal allanol (ac eithrio ei haddurno) neu os ydych yn gosod gorffeniad am y tro cyntaf, e.e. ailblastro waliau neu leinio sych.
 • Adnewyddu neu osod o'r newydd llawr solet neu grog lle mae angen ailosod haen lefelu (sgrîd) neu ddec pren ar y llawr.

Os oes angen help neu gyngor arnoch, cysylltwch â Rheoliadau Adeiladu Powys gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen yma.

Mae'n bosibl y bydd masnach adeiladwyr hefyd yn gallu cynnig cyngor i chi ar y datrysiadau rhataf.

Os na fydd eich gwaith yn cael ei awdurdodi gan y gwasanaeth Rheoliadau Adeiladu, gallai hynny greu problemau wrth i'r eiddo gael ei werthu. Mewn ambell achos, gallai arwain at gael eich erlyn.

Canllawiau Adnewyddu

Canllaw Ailwampio [1MB]

Canllaw Technoleg Adnewyddadwy [2MB]

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu