Gwaith adeiladu ger ffiniau neu eiddo cymdogion

Daeth Deddf Waliau Cydrannol 1996 i rym yng Nghymru a Lloegr ym 1997.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith sy'n cynnwys un o'r elfennau canlynol, mae'n rhaid i chi ddarganfod a yw'r gwaith yn dod dan y Ddeddf honno ai peidio:

 • Adeiladu wal rydd neu wal adeilad hyd at neu gyffwrdd â dwy ochr i ffin gydag eiddo cymydog (adran 1 y Ddeddf)
 • Gwaith ar wal sy'n bodoli eisoes neu strwythur sy'n cael ei rannu gydag eiddo arall (adran 2 y Ddeddf)
 • Cloddio ger adeilad cymydog neu'n gyfagos i adeilad cymydog (adran 6 y Ddeddf)

Os ydyw, yna mae'n rhaid i chi roi gwybod trwy lythyr i bob cymydog y bydd hyn yn effeithio arno, i roi gwybod iddynt am y gwaith rydych chi'n bwriadu ei wneud, a sut y byddwch chi'n sicrhau eu diogelwch yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae'r Ddeddf hon ar wahân i Reoliadau Cynllunio ac Adeiladu felly mae'n rhaid i chi gofio nad yw llwyddo i gytuno â'ch cymydog dan y Ddeddf yn golygu nad oes angen i chi gael caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu efallai.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu