1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae Llyfrgell Aberhonddu'n symud!
Darllen mwy

Gwybodaeth gyffredinol

Gall Deddf Waliau Cydrannol 1996 hefyd fod yn berthnasol os ydych yn bwriadu gwneud gwaith:

 • ar wal sy'n bodoli eisoes ac sy'n cael ei rhannu ag eiddo arall
 • adeiladu ar y ffin ag eiddo arall
 • cloddio ger adeilad cyfagos

Rhaid i chi benderfynu a yw'r gwaith o fewn cwmpas y Ddeddf, ac os felly, rhaid i chi wasanaethu hysbysiad statudol ar bawb sy'n cael ei ddiffinio gan y Ddeddf fel 'perchnogion cyffiniol'. Mae'n bosibl yr hoffech gael cyngor proffesiynol ar y materion yma.

Hefyd gwelwch Gwaith adeiladu ger ffiniau ac eiddo cymdogion

 • Gwnewch gynllun o'r hyn rydych am ei wneud. Peidiwch â bod dan bwysau i wneud gwaith dianghenraid neu waith allwch chi mo'i fforddio. Mae'n ddigon posibl y bydd angen cyngor proffesiynol arnoch ar gyfer prosiectau mawr neu gymhleth.
 • Gwnewch yn siwr bod yr holl ganiatâd angenrheidiol gennych oddi wrth y Cyngor a'r cwmni yswiriant. Trafodwch eich cynlluniau gyda'r cymdogion, yn enwedig os ydych yn rhannu strwythur.
 • Lluniwch restrau byrion o gwmnïau sy'n ymddangos yn ddibynadwy, gan wirio unrhyw eirda gan gleientiaid blaenorol, a geirdaon oddi wrth fanciau, efallai, fel y bo'n briodol.
 • Ceisiwch ddarganfod a oes gwarant gwerth chweil yn bodoli a fyddai'n berthnasol pe byddai contractwr yn rhoi'r gorau i fasnachu. Gall cynlluniau ag yswiriant ar eu cyfer fod yn arbennig o briodol.
 • Mae gwarantau ar gael mewn partneriaeth ag adran Rheoli Adeiladu'r cyngor.
 • Byddwch mor glir â phosibl am y ffordd y byddwch yn trin unrhyw anghydfod.

Mae Cydffederasiwn y Gweithwyr Adeiladu (BEC) hefyd yn cynnig cyngor i'ch helpu yn 'Get the best from your builder'. Hefyd gwelwch Dewis eich Adeiladwr.

 

Contacts

 • Email: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Phone: 01874 612290
 • Address: 
  • Brecon Office - Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod Wells Office - County Hall Llandrindod Wells LD1 5LG
  • Welshpool Office - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Welshpool SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

 

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu