SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwybodaeth gyffredinol

Gall Deddf Waliau Cydrannol 1996 hefyd fod yn berthnasol os ydych yn bwriadu gwneud gwaith:

 • ar wal sy'n bodoli eisoes ac sy'n cael ei rhannu ag eiddo arall
 • adeiladu ar y ffin ag eiddo arall
 • cloddio ger adeilad cyfagos

Rhaid i chi benderfynu a yw'r gwaith o fewn cwmpas y Ddeddf, ac os felly, rhaid i chi wasanaethu hysbysiad statudol ar bawb sy'n cael ei ddiffinio gan y Ddeddf fel 'perchnogion cyffiniol'. Mae'n bosibl yr hoffech gael cyngor proffesiynol ar y materion yma.

Hefyd gwelwch Gwaith adeiladu ger ffiniau ac eiddo cymdogion

 • Gwnewch gynllun o'r hyn rydych am ei wneud. Peidiwch â bod dan bwysau i wneud gwaith dianghenraid neu waith allwch chi mo'i fforddio. Mae'n ddigon posibl y bydd angen cyngor proffesiynol arnoch ar gyfer prosiectau mawr neu gymhleth.
 • Gwnewch yn siwr bod yr holl ganiatâd angenrheidiol gennych oddi wrth y Cyngor a'r cwmni yswiriant. Trafodwch eich cynlluniau gyda'r cymdogion, yn enwedig os ydych yn rhannu strwythur.
 • Lluniwch restrau byrion o gwmnïau sy'n ymddangos yn ddibynadwy, gan wirio unrhyw eirda gan gleientiaid blaenorol, a geirdaon oddi wrth fanciau, efallai, fel y bo'n briodol.
 • Ceisiwch ddarganfod a oes gwarant gwerth chweil yn bodoli a fyddai'n berthnasol pe byddai contractwr yn rhoi'r gorau i fasnachu. Gall cynlluniau ag yswiriant ar eu cyfer fod yn arbennig o briodol.
 • Mae gwarantau ar gael mewn partneriaeth ag adran Rheoli Adeiladu'r cyngor.
 • Byddwch mor glir â phosibl am y ffordd y byddwch yn trin unrhyw anghydfod.

Mae Cydffederasiwn y Gweithwyr Adeiladu (BEC) hefyd yn cynnig cyngor i'ch helpu yn 'Get the best from your builder'. Hefyd gwelwch Dewis eich Adeiladwr.

 

Contacts

 • Email: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Phone: 01874 612290
 • Address: 
  • Brecon Office - Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod Wells Office - County Hall Llandrindod Wells LD1 5LG
  • Welshpool Office - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Welshpool SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Book a site inspection using our LABC Powys mobile app. You can now contact us to book a site inspection on your mobile phone at any time of day. Great when you're out and about or on site. Download our LABC Powys site inspection app (for Apple and Android) onto your mobile phone. Instructions here.

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu