SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth fydd angen i mi ddweud wrth y Cyngor?

Rydym yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Adeiladu, gan sicrhau bod yr adeiladau'n cael eu codi neu eu haddasu at safon resymol a diogel. Yn achos trosi croglofft, dyma enghreifftiau o'r pethau y mae'n rhaid i chi a'ch adeiladwr eu hystyried.

 • Os yw'r gofod yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben ond storio pethau ysgafn, bydd angen llawr newydd. Bydd yn rhaid gosod distiau newydd ac mae'n rhaid i'r rhain gael eu cynnal, a chael eu cadw'n ddigon clir o'r nenfwd sydd yno eisoes; ni chaniateir iddynt orffwys ar ddistiau'r nenfwd presennol.
 • Mae angen dadorchuddio'r seiliau a'r linteli presennol i sicrhau eu bod yn gallu dal pwysau ychwanegol. Mae'n bosibl y bydd angen trawstiau newydd neu waith dur ar y llawr a'r strwythur sy'n ei gynnal er mwyn gallu cynnal y groglofft ar ei newydd wedd. Mae'n bosibl y bydd angen cyfrifiadau strwythurol arnoch i sicrhau bod yr elfennau hyn yn ddigonol.
 • Mae'r Rheoliadau Adeiladu'n gofyn bod y lloriau a rhai waliau/drysau yn gwrthsefyll tân am gyfnod penodol. Mewn tai hyd at dri llawr o uchder, 30 munud yw'r cyfnod yma fel arfer. Pe byddai tân yn digwydd yn y ty, mae'n bwysig y byddai'r meddianwyr yn gallu dianc yn rhwydd, felly mae angen ffenestri dianc.
 • Er mwyn atal amodau byw amhleserus, mae'n rhaid darparu dulliau awyru i ystafelloedd cyfanheddol, ystafelloedd ymolchi a cheginau. Mae'r Rheoliadau'n gofyn bod holltau awyru graddol neu ddull o awyru'r gofod yn gyflym ar gael, neu'r ddau dan rai amgylchiadau.
 • Gall anwedd hefyd effeithio ar fannau na ellir mo'u gweld, er enghraifft y tu mewn i'r to.  Os oes llawer o anwedd ac os na chaiff ei ddarganfod, fe all achosi problemau. Mae'n rhaid darparu dull awyru y tu mewn i doeau ac mae hyn yn rhywbeth y mae angen rhoi sylw penodol iddo wrth droi croglofft.
 • Bydd angen i chi feddwl am y math o risiau yr hoffech chi eu defnyddio i gyrraedd eich ystafell newydd. Yn ddelfrydol, dylech fod â grisiau traddodiadol a fydd yn ddiogel ac yn rhwydd ei ddefnyddio ac yn eich caniatáu chi i ddianc yn gyflym os oes tân.
 • Mae waliau a thoeau croglofftydd sydd wedi'u trosi yn cadw'r tywydd oer allan, ond hefyd yn cadw'r gwres i mewn. Mae'n rhaid eu codi o ddeunyddiau sy'n helpu i leihau faint o wres a gollir, ac felly'n helpu i gadw costau gwresogi i lawr.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu