SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sut a phryd ddylwn i ddweud wrth y Cyngor?

Cofiwch fod y cyngor yma i'ch cynghori. Mae'r Swyddog Rheoli Adeiladu sy'n gyfrifol am eich ardal chi yn fodlon cynnig cyngor ar y gweithdrefnau i'w dilyn.

Os penderfynwch drosi eich croglofft (neu wneud unrhyw fath arall o adeiladu) mae angen i chi roi gwybod i'r Awdurdod Lleol trwy anfon ffurflen gais, sef naill ai cais Cynllunio llawn neu Hysbysiad Adeiladu.

Os dewiswch ddarparu Hysbysiad Adeiladu, yna mae'n bosibl y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol am elfennau penodol o'r adeiladu os yw natur y gwaith yn gymhleth neu'n anarferol (e.e. yn achos trosi crogloffft, yn aml fe fydd angen i beirianydd strwythurol ddarparu cyfrifiadau ar gyfer y strwythur y to dormer a'r llawr).

Gallai oedi wrth anfon gwybodaeth arafu cynnydd y gwaith ar y safle, felly rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cytuno ar faterion cynllunio cyn dechrau'r gwaith.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu