SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gair i gall

Mae'r ffordd y byddwch yn dewis trosi eich atig yn dibynnu ar ddiben arfaethedig y lle.

Dyma rai o'r pethau y bydd angen i chi feddwl amdanyn nhw`:

 • A fydd angen llawr newydd?
 • Sut fydda' i'n mynd i mewn i'r ystafell newydd?
 • Ydw i am gael ffenestr to ynteu ffenestri arferol?

Yn gyffredinol bydd pobl yn trosi croglofft i ddarparu:

 • ystafell wely ychwanegol (gydag ystafell ymolchi ychwanegol efallai)
 • ystafell chwarae
 • stydi/swyddfa

Os ydych yn bwriadu defnyddio'r lle yn yr atig i storio eitemau ysgafn (e.e. cesys neu addurniadau Nadolig) yna byddai estyll rhydd yn ddigonol fel arfer. Cofiwch mai i gydio yn nistiau'r nenfwd oddi tanodd y bwriadwyd trawstiau yn y groglofft, yn hytrach nag i gynnal pwysau trwm. Er mwyn atal unrhyw orlwytho ar y trawstiau yma, peidiwch â gorchuddio mwy na 50% o arwynebedd y groglofft ag estyll rhydd.

Y rhannau groglofft lle mae dros 1.5m (tua 4'6") rhwng y llawr a'r to yw'r arwynebedd dan sylw. Trwy ddringo ysgol y gellir ei thynnu'n ôl y bydd modd cael mynediad i'r ardal storio yma fel rheol.

Os ydych am wneud unrhyw beth arall ar wahân i storio eitemau ysgafn, bydd angen i chi roi gwybod i'r Adran Rheoli Adeiladu a fydd yn rhoi cyngor i chi ar beth sydd angen ei wneud.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu