SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth ac Asperger

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

I godi ymwybyddiaeth am Awtistiaeth a Syndrom Asperger trwy ganolbwyntio ar y gwahanol broblemau sy'n wynebu unigolyn ar y Sbectrwm Awtistig, yn ogystal ag edrych ar wahanol ffyrdd o'u helpu nhw mewn gwahanol leoliadau.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall prif nodweddion y Sbectrwm Awtistig
  • Deall sut mae Asperger yn rhan o'r Sbectrwm Awtistig a'r problemau penodol sy'n wynebu pobl ag Asperger
  • Yn deall y triad o ddiffygion
  • Yn deall sut y mae problemau synhwyraidd yn gallu effeithio at unigolion gyda chyflwr ar y sbectrwm awtistig
  • Gwybod sut i ddatblygu proffiliau synhwyraidd i unigolion
  • Yn ymwybodol o strategaethau i helpu unigolyn ar y Sbectrwm Awtistig
DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Ffurflen Cadw Lle Expression of Interest Form for Training Courses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu