gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ymwybyddiaeth o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Codi ymwybyddiaeth am Awtistiaeth a'r sbectrwm Awtistig trwy ganolbwyntio ar sut beth yw bod yn Awtistig a sut y gallwn gysylltu a rhyngweithio'n fwy effeithiol â phobl Awtistig.

  • Beth yw ystyr niwroamrywiaeth?
  • Beth yw awtistiaeth a beth yw ystyr "sbectrwm"?
  • Iaith awtistiaeth
  • Prosesu synhwyrau, ymlyniad synhwyraidd, trawma synhwyraidd, proffiliau synhwyraidd ac ymatebion goroesi.
  • Sut beth yw bod yn Awtistig?
  • Beth sy'n helpu a beth sydd ddim?  Cyd-reoli a hunan-reoli, dulliau cyfathrebu, strategaethau ymarferol, cymryd safbwynt eraill.

Dyddiadau

  • 15 Rhagfyr 9.30am - 12.30pm
  • 2 Chwefror - 2pm - 5pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Ffurflen Cadw Lle Expression of Interest Form for Training Courses