gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Darparwyd gan Autism Wellbeing

Nod

Caiff y cwrs hwn ei gyd-gynhyrchu a'i ddarparu gan hyfforddwyr awtistig a rhai sydd ddim yn awtistig ac mae'n darparu cyfleoedd i gyfranogwyr ddeall y gwahanol ffyrdd mae pobl awtistig yn profi'r byd a sut mae hyn yn effeithio ar eu ffordd o feddwl, symud, rhyngweithio, a phrosesu synhwyraidd a gwybyddol.

Dyddiadau

  • 9 Tachwedd 2023, 9.30am 12.30pm
  • 25 Ionawr 2024, 9.30am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Ffurflen Cadw Lle Expression of Interest Form for Training Courses