gwelededd ddewislen symudol Toggle

Awtistiaeth ac Ymddygiadau sy'n Herio

Darperir gan Autism Wellbeing

Nod

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydgynhyrchu a'i gyflwyno gan hyfforddwyr awtistig a rhai nad ydynt yn awtistig ac mae'n cynnig cipolwg o'r tu mewn ar ymddygiad a all gael ei ystyried yn heriol.

Mae cynnwys y cwrs yn tynnu ar arbenigedd proffesiynol ym maes gwasanaethau ymddygiad heriol ac yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar gyfer gwell dealltwriaeth a chefnogi pobl awtistig.

Dyddiad

  • 20 Ebrill 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 7 Medi 2023, 9.30am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses