SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Hyfforddiant Ymddygiad Heriol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Gyda'r cwrs hwn bydd yn bosibl dod i ddeall anhwylder ar y sbectrwm awtistig a'r effeithiau cysylltiedig ar unigolion, gan gynnwys effeithiau ar y synhwyrau ac ymddygiad. Bydd yn edrych ar bwysigrwydd adnabod a deall beth sy'n gallu sbarduno ymddygiad heriol ac edrych ar ffyrdd i leihau problemau.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall prif nodweddion cyflyrau'r sbectrwm awtistig.
  • Gwybodaeth am y Triad o Ddiffygion
  • Strategaethau i helpu unigolyn gydag anhwylder ar y sbectrwm awtistig.
  • Deall ymddygiad o ran cyfathrebu a gweithredoedd.
  • Deall ymyriadau cynradd ac uwchradd
  • Deall eich rol chi wrth gyfrannu at gynllun ymddygiad positif.
DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu