Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Hyfforddiant Ymddygiad Heriol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Gyda'r cwrs hwn bydd yn bosibl dod i ddeall anhwylder ar y sbectrwm awtistig a'r effeithiau cysylltiedig ar unigolion, gan gynnwys effeithiau ar y synhwyrau ac ymddygiad. Bydd yn edrych ar bwysigrwydd adnabod a deall beth sy'n gallu sbarduno ymddygiad heriol ac edrych ar ffyrdd i leihau problemau.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall prif nodweddion cyflyrau'r sbectrwm awtistig.
  • Gwybodaeth am y Triad o Ddiffygion
  • Strategaethau i helpu unigolyn gydag anhwylder ar y sbectrwm awtistig.
  • Deall ymddygiad o ran cyfathrebu a gweithredoedd.
  • Deall ymyriadau cynradd ac uwchradd
  • Deall eich rol chi wrth gyfrannu at gynllun ymddygiad positif.
DyddiadLleoliadauAmseroedd
10/09/2019NPTC Newtown9.30am-4.30pm
03/10/2019Com Room 2, Neuadd Brycheiniog Brecon9.30am-4.30pm
21/01/2020Com Room A, The Gwalia, Llandrindod Wells9.30am-4.30pm
19/02/2020NPTC Newtown9.30am-4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu