Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Cynllunio Gofal yn Seiliedig ar Ddeilliannau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Skills for Care

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi comisiynu Sgiliau Gofal i gynnal gweithdai rhanbarthol sy'n canolbwyntio ar wella lefelau cadw gweithwyr gofal.

Dylai'r gynulleidfa darged fod yn unigolion sy'n gallu dylanwadu ar newid yn y gweithle neu'r sefydliad.  Gall gynnwys uwch-reolwyr, rheolwyr cofrestredig, rheolwyr gwasanaethau neu reolwyr adnoddau dynol.

 

Nod

Prif amcanion y gweithdai yw:

  • Deall beth yw recriwtio a chadw staff ar sail gwerthoedd a sut i'w ddefnyddio o fewn eich sefydliad chi.
  • Deall sut i ddatblygu arferion recriwtio a chadw staff ar sail gwerthoedd er mwyn denu a chadw'r bobl iawn.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw diwylliant y gweithle a phwysigrwydd arwain a datblygu diwylliant positif o fewn y gweithle er mwyn sefydlu gwerthoedd y sefydliad.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu