SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllunio Gofal yn Seiliedig ar Ddeilliannau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Skills for Care

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi comisiynu Sgiliau Gofal i gynnal gweithdai rhanbarthol sy'n canolbwyntio ar wella lefelau cadw gweithwyr gofal.

Dylai'r gynulleidfa darged fod yn unigolion sy'n gallu dylanwadu ar newid yn y gweithle neu'r sefydliad.  Gall gynnwys uwch-reolwyr, rheolwyr cofrestredig, rheolwyr gwasanaethau neu reolwyr adnoddau dynol.

 

Nod

Prif amcanion y gweithdai yw:

  • Deall beth yw recriwtio a chadw staff ar sail gwerthoedd a sut i'w ddefnyddio o fewn eich sefydliad chi.
  • Deall sut i ddatblygu arferion recriwtio a chadw staff ar sail gwerthoedd er mwyn denu a chadw'r bobl iawn.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall beth yw diwylliant y gweithle a phwysigrwydd arwain a datblygu diwylliant positif o fewn y gweithle er mwyn sefydlu gwerthoedd y sefydliad.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu