1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Hyfforddiant Plant sy'n Hunan-niweidio

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Nod y Cwrs 1 diwrnod yw rhoi trosolwg ar ymddygiad hunan-niweidio.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr wedi:

  • A rchwilio'r rhesymau pam mae plant yn hunan-niweidio
  • Archwilio effaith hunan-niweidio ar gynhalwyr a lefelau risg
  • Archwilio ffyrdd i reoli hyn yn ddiogel i blant sydd ag anawsterau ymlyniad

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu