1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Hyfforddiant Creu Deilliannau Mesuradwy

Darparwr y Cwrs: Consortiwm yr IFSS

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

 

Nod

  • Trafod nodau o'r cychwyn
  • Ystyried y broses ar gyfer newid a sut mae gosod nodau yn cyd-fynd â hyn

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Archwilio'r dyfodol a ffafrir gan deuluoedd
  • Ystyried nodau SMART
  • Ystyried sut i gynnal agwedd gyson o ran deilliannau

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu