Creu Teuluoedd Cryfach: Gweithio gyda Chamddefnyddio Sylweddau o fewn Teuluoedd

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Consortiwm yr IFSS

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

 

Nod

  • Archwilio rôl stlweddau yn ein bywydau.
  • Archwilio effaith sylweddau ar fywydau plant a'u teuluoedd

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Archwilio dulliau effeithiol i deuluoedd sydd ag anawsterau cyffuriau ac alcohol
  • Rhannu gwybodaeth am sylweddau unigol a'u heffeithiau
  • Rhannu gwybodaeth am wasanaethau camddefnyddio sylweddau a'u rolau

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu