gwelededd ddewislen symudol Toggle

Hyfforddiant Profedigaeth a Cholled

Darparwr y Cwrs: Keith Jones, JMG Training and Consultancy

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • D eall teimladau personol am farwolaeth a marw a sut y gall teimladau o'r fath ddylanwadu ar gyflwyno gofal
  • Adnabod dulliau i gyfathrebu gyda chleientiaid a pherthnasau fel y bydd marwolaeth yn agosau
  • Ymwybyddiaeth o'r syniad o 'farwolaeth dda' a sut y gall eu gofal gyfrannu tuag at hyn
  • Trosolwg o'r syniadau damcaniaethol presennol am alar
  • Arddangos sgiliau newydd wrth ofalu am y sawl sy'n agosau at farwolaeth, gan ddangos sut y gall eu harfer hwyluso 'marwolaeth dda' a gallu deall sut y gall perthnasau ymateb wrth alaru

Dyddiadau

  • 13 Mehefin 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 8 Chwefror 2024, 9.30am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau