Rhoi rhybudd am bori ceffylau'n anghyfreithlon

Image of a grazing horse

15 Tachwedd 2018

Image of a grazing horse

Gall swyddogion gymryd ceffylau sy'n pori ar dir yn anghyfreithlon oddi ar eu perchnogion, yn ôl rhybudd heddiw gan y cyngor sir.

Yn ddiweddar aeth Gwasanaeth Safonau Masnach ati i symud ceffyl a oedd yn pori'n anghyfreithlon yn y sir.

Mae gan y cyngor hawl i fynd i'r afael â cheffylau sy'n pori'n anghyfreithlon o dan Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014.

Mae'r ddeddf yn effeithio ar unigolion sy'n gadael eu ceffylau a chaniatáu iddynt bori ar dir heb gydsyniad y tirfeddiannwr. Mae rhai'n gwneud hyn yn fwriadol ac eraill drwy esgeulustod. Mae hefyd yn digwydd pan mae tirfeddiannwr yn tynnu caniatâd pori ac mae perchennog y ceffylau'n gwrthod eu symud.

Mae'r Ddeddf yn rhoi'r awdurdod i gynghorau i gymryd ceffylau sy'n pori'n anghyfreithlon ac adennill y costau oddi ar eu perchennog. Os nad yw unigolyn yn talu neu os nad oes modd adnabod y perchennog, mae'r ddeddf yn caniatáu'r cyngor i gael gwared ar y ceffyl ar ôl rhoi rhybudd saith diwrnod ar ôl ei gymryd.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Roedd ein gwasanaeth safonau masnach wedi derbyn cwynion felly roedd rhaid i swyddogion iechyd anifeiliaid fynd â cheffyl oedd yn pori'n anghyfreithlon ar dir ym Mhowys.

"Rhaid i ni gydymffurfio â'r rheoliadau pwysig hyn a rheoli ein tir comin yn briodol gan sicrhau bod gan bob ceffyl basbort a hawl i bori ar ein tir comin."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar gyfer Safonau Masnach: "Bydd ein camau gweithredu bob amser yn gymesur, ond rhaid i berchnogion ceffylau ysgwyddo cyfrifoldeb yn y sefyllfaoedd hyn a sicrhau eu bod yn cydymffurfio. Os na fyddant, byddan nhw'n mynd i gostau a bydd rhaid talu'r costau hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu