SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Fyddardod

Darparwr y Cwrs:Social Care Consultants

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r sesiwn yn canolbwyntio ar y problemau cyffredin a wynebir gan bobl fyddar a thrwm eu clyw a sut i'w trafod hwy. Mae'n cynnwys technegau cyfathrebu effeithiol i'w defnyddio gyda phobl sydd yn colli eu clyw.

Disgrifio'r gwahanol fathau o fyddardod a'r problemau a achosir gan golli y clyw

Dynodi ymddygiad a all awgrymu fod rhywun yn Fyddar, wedi'u byddaru neu'n drwm eu clyw

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Adnabod rhai o'r ffyrdd sylfaenol o wella cyfathrebu gyda phobl fyddar
  • Disgrifio'r ystod o rwystrau a all effeithio ar bobl fyddar
  • Dynodi'r ystod  o gymhorthion technegol sydd ar gael, eu manteision a'u cyfyngiadau
  • Sillafu rhai geiriau sylfaenol trwy sillafu gyda bysedd

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu