SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cwrs Cynefino - Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Sicrhau fod gweithwyr gofal cymdeithasol yn cydnabod eu bod yn gweithio o fewn sector sy'n dod o dan God Ymarfer proffesiynol ac yn deall eu cyfrifoldebau. Mae'r hyfforddiant hwn yn cysylltu gyda Chyngor Gofal Cymru ac yn cyfeirio at y 7 Deilliant Dysgu o fewn y Fframwaith Cwrs Cynefino Gofal Cymdeithasol i gyd, sy'n cefnogi dealltwriaeth gyffredinol i'r cwrs cynefino mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Deall egwyddorion a gwerthoedd gofal i sicrhau fod unigolion yn cael eu trin gydag urddas a pharch.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall eich rôl a'ch cyfrifoldebau fel yr amlinellir yn y Cod Ymarfer.

Egwyddorion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Deall egwyddorion diogelu ac amddiffyn.

Adnabod a deall pwysigrwydd pob ffurf o gyfathrebu a sut i hyrwyddo cyfathrebu da.

Deall pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu