SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (Oedolion)

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cwrs hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall dull sy'n seiliedig ar werthoedd ac sy'n cofleidio'r pedair prif egwyddor sef hawliau, annibyniaeth, dewis a chynhwysiant er mwyn sicrhau fod pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael eu cefnogi i fyw fel aelodau gwerthfawr o'u cymunedau.

D od yn fwy ymwybodol o'n hagweddau a'n gwerthoedd ein hunain tuag at wahaniaeth, anabledd, sefydliadu a chynhwysiant.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cael dealltwriaeth o agweddau hanesyddol a chyfredol tuag at Anableddau Dysgu

Cael dealltwriaeth o pam mae rolau sy'n werthfawr yn gymdeithasol yn bwysig

Cael dealltwriaeth o'r egwyddorion sydd wrth galon gwasanaeth o ansawdd

Cael dealltwriaeth o'r anawsterau gwirioneddol y mae pobl yn eu hwynebu o ran dewis, cyfranogiad, parch, perthnasoedd a chydymffurfiaeth

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu