gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (Oedolion)

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Bydd y cwrs hwn yn helpu'r sawl sydd yno i ddeall dull o weithio sy'n seiliedig ar werthoedd sy'n cynnwys y pedair egwyddor allweddol o hawliau, annibyniaeth, dewis a chynhwysiant er mwyn sicrhau fod pobl ag anableddau dysgu'n derbyn cefnogaeth i fyw fel aelodau gwerthfawr o'u cymunedau.

 • Beth yw anabledd dysgu?
 • Agweddau tuag at anabledd dysgu
 • Enghreifftiau o anabledd dysgu a chyflyrau sy'n cyd-ddigwydd: Awtistiaeth, Syndrom Down, X frau, Parlys yr Ymennydd, GDD, Epilepsi, Iechyd Meddwl
 • Rhwystrau sy'n wynebu pobl ag anabledd dysgu
 • Cael gwared a lleihau rhwystrau
 • Anghenion gofal iechyd pobl ag anabledd dysgu
 • Heneiddio gydag anabledd dysgu
 • Cyfathrebu
 • Hawliau a chyfrifoldebau
 • Fy mywyd i:  dewisiadau, risgiau, cyfranogiad, agored i niwed, perthynas.
 • Sut beth yw gwasanaeth anableddau dysgu da?

Dyddiadau

 • 30 Mehefin - 9.30am - 12.30pm
 • 9 Tachwedd - 9.30am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau