gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth o Anabledd Dysgu (Oedolion)

Darparwr: Keith Jones, JMG Training & Consultancy

Cynnwys y Cwrs:

  • Trafod yr agweddau hanesyddol a chyfoes tuag at Anabledd Dysgu.
  • Diffinio'r term anabledd dysgu a graddau o anableddau dysgu.
  • Pennu'r egwyddorion wrth galon gwasanaeth o ansawdd.
  • Ystyried y materion go iawn y mae pobl yn eu hwynebu ynglŷn â dewis, cyfranogiad, parch a pherthnasau.
  • Meddu ar ymwybyddiaeth o'n hagweddau a'n gwerthoedd ein hunain tuag at wahaniaeth, anabledd, sefydliadu a chynhwysiant.
  • Archwilio sut mae anabledd dysgu yn effeithio ar brosesu gwybodaeth.
  • Trafod anabledd dysgu, parlys yr ymennydd, Syndrom Down, Syndrom Fragile X, Oedi Datblygiad Byd-eang, Epilepsi, Iechyd Meddwl ac Awtistiaeth.

Dyddiadau

  • 5 Gorffennaf 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 18 Hydref 2023, 9.30am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau