Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth i Gynhalwyr yn y Cartref

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

Diwrnod 1Diwrnod 2Lleoliadu
18 Hydref 9.30am - 5.00pm15 Tachwedd 9.30am - 2.30pmNPTC Y Drenewydd
20 Tachwedd 9.30am - 5.00pm15 Ionawr 9.30am - 2.30pmCommittee Room 2, Neuadd Brycheiniog Aberhonddu
28 Tachwedd  9.30am - 5.00pm13 Ionawr 9.30am - 2.30pmCommittee Room A, Y Gwalia Llandrindod
21 Ionawr 9.30am - 5.00pm26 Chwefror 9.30am - 2.30pmCommittee Room 2 Neuadd Brycheiniog Aberhonddu
29 Ionawr 9.30am - 5.00pm4 Mawrth 9.30am - 2.30pmNPTC Y Drenewydd
13 Chwefror 9.30am - 5.00pm12 Mawrth 9.30am - 2.30pmCommittee Room A, Y Gwalia Llandrindod 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu