1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth i Gynhalwyr yn y Cartref

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

 

Diwrnod 1Diwrnod 2Lleoliadau
10 Ionawr 2019 9:30am - 5pm12 Chwefror 2019 9:30am - 2:30pmNPTC Y Drenewydd
7 Chwefror 2019 9:30am - 5pm13 Mawrth 2019 9:30am - 2:30pm Y Gwalia Llandrindod

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu