gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Hunanladdiad a hunan-niweidio

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Nod y gweithdy yw galluogi'r sawl sydd yno i fod yn fwy cyfforddus wrth siarad am hunanladdiad a hunan-niweidio gyda phobl ifanc ac oedolion.

 • Gofalu am eich hun wrth fynychu hyfforddiant ar bynciau all achosi gofid.
 • Beth yw hunanladdiad?
 • Sut i helpu rhywun sy'n hunanladdol: enghreifftiau o bethau i'w dweud, cyfeirio at gymorth, hunan-ofal.
 • Beth yw hunan-niweidio?
 • Pa broblemau mae hunan-niweidio'n ei achosi i weithwyr?
 • Pam fod pobl yn hunan-niweidio?
 • Beth yw anghenion pobl sy'n hunan-niweidio?
 • Strategaethau - beth i'w ddweud/beth i beidio dweud, strategaethau ymdopi, lleihau'r perygl o niwed, gwneud map cymorth.
 • Strategaethau i helpu ein hunain fel gweithwyr
 • Beth i'w wneud mewn argyfwng
 • Ffynonellau cymorth.

Dyddiadau

 • 8 Rhagfyr 2022 - 2pm - 5pm
 • 12 Ionawr 2023 - 9.30am - 12.30pm
 • 2 Chwefror 2023 - 9.30am - 12.30pm
 • 2 Mawrth 2023 - 9.30am - 12.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau