SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymddygiad Heriol gyda Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

N od y cwrs yw galluogi cyfranogwyr i archwilio natur ac effeithiau dementia ar unigolion mewn mwy o fanylder. Bydd yn dynodi'r egwyddorion y tu cefn i ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a bydd yn helpu cyfranogwyr i ddynodi ffyrdd y gallant gymhwyso gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y lle gwaith. 

Dynodi ac adnabod yr ystod o arwyddion a symptomau dementia.

Dynodi elfennau hanfodol gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a datblygu mwy o hyder a gallu wrth gyflwyno'r math hwn o ofal i gleientiaid gyda dementia.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Y styried amrywiol dechnegau i gyfathrebu'n llwyddiannus gyda phobl sydd â dementia, gan gynnwys strategaethau i ymateb yn briodol i rithdybiau a rhithwelediadau

Dynodi rhai o'r ffyrdd heriol o ymddwyn gyda chleientiaid sydd â dementia, a thrafod atebion effeithiol

Archwilio rhai o'r rhesymau pam mae cleientiaid sydd â dementia yn dioddef o ddiffyg maeth, ac archwilio strategaethau amrywiol i helpu i wella statws eu maeth

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu