SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Gweithdy hanner diwrnod rhyngweithiol a difyr i godi ymwybyddiaeth sy'n cynnig golwg ar ddementia a beth yw'r realiti i unigolyn sydd â dementia. Nod y cwrs yw cyflwyno'r wybodaeth a'r sgiliau i gyfranogwyr i wella bywydau dyddiol pobl sydd â dementia.

Adnabod arwyddion cynnar a gwahanol ffurfiau o ddementia

Y brif ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar bobl sydd â dementia (gallu a hawliau)

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dulliau i reoli newidiadau mewn ymddygiad a defnyddio awgrymiadau geiriol a heb eiriau i gyfathrebu'n glir

Sut i ddatblygu amgylchedd cefnogol yn y cartref, a rhoi cefnogaeth i fwyta, yfed a chysgu'n dda

Gwybodaeth am weithgareddau unigol difyr, sy'n rhydd o fethiant ac sy'n ystyrlon i unigolion sydd â dementia

Sut i alluogi a chefnogi cynhalwyr i gyfrannu'n bositif

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu