SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Stori Bywyd Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Pecyn cymorth yw Gwaith Stori Bywyd i wella'r gofal a gyflwynir i bobl mewn oed, yn enwedig y sawl sydd â dementia. Mae'r buddion i unigolion, teuluoedd/ffrindiau ac ar gyfer staff sy'n cyflwyno gofal yn cynnwys gwella dealltwriaeth yr unigolyn, gan hyrwyddo perthnasoedd a hwyluso cyflwyno gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Fodd bynnag, er gwaetha'r pwyslais cynyddol ar ddefnyddio gwaith stori bywyd i gefnogi cyflwyno gofal, mae anawsterau yn aml wrth ei weithredu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

B eth yw Gwaith Stori Bywyd?

Mae ystod o ddulliau gwaith stori bywyd yn cael eu hystyried

Cynigir canllawiau i gasglu gwybodaeth am stori bywyd rhywun

Pwysigrwydd arweinyddiaeth, hwyluso a datblygu diwylliannau positif, i annog gweithredu'r gwaith

Deall pwysigrwydd y defnydd parhaus o stori bywyd yr unigolyn

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu