SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Rhaglen codi ymwybyddiaeth yw hon i staff sydd efallai'n dod i gysylltiad â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Deall y prif fodelau iechyd meddwl.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y prif faterion sy'n gysylltiedig â hil, diwylliant ac iechyd meddwl
  • Gwybod beth yw achosion a symptomau gwahanol broblemau iechyd meddwl; ac opsiynau triniaeth a chymorth ar eu cyfer.

  • Ymwybyddiaeth o'r rhagfarnau a'r rhagdybiaethau cyffredin sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu