gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Rhaglen codi ymwybyddiaeth yw hon i staff allai fod yn dod i gysylltiad â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

  • Beth yw ystyr iechyd meddwl?
  • Ffeithiau ac ystadegau
  • Modelau iechyd meddwl: modelau'n seiliedig ar seiciatreg, modelau cymdeithasol, modelau sy'n ystyriol o drawma, fframwaith ystyr bygythiadau pŵer
  • Canfyddiadau iechyd meddwl a salwch meddwl
  • Cefnogi lles meddwl
  • Cyflyrau iechyd meddwl cyffredin sy'n effeithio ar hwyliau, perthynas, canfyddiadau o'r byd, ac ymddygiad.
  • Stigma
  • Ffynonellau cymorth.

Dyddiadau

  • 6 Hydref 9.30am - 12.30pm
  • 8 Rhagfyr 9.30am - 12.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau