SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu Oedolion

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Galluogi cyfranogwyr i feithrin dealltwriaeth am gam-drin ac esgeuluso oedolion mewn lleoliadau domestig a gofal; ei natur, pa mor gyffredin ydyw a'i effaith, ynghyd ag effeithiau posibl. 

I  gyfranogwyr deimlo mwy o hyder i adnabodd arwyddion camdriniaeth ac esgeulustod, ynghyd ag ymddygiad sy'n rheoli a gorfodi gan godi pryderon lle bo angen. 

I gael gwybodaeth am gyfrifoldebau staff i godi pryderon a deall beth sy'n digwydd unwaith y bydd pryder yn cael ei godi.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Caniatáu i gyfranogwyr archwilio eu gwerthoedd mewn perthynas ag oedolion sydd anghenion iechyd a chymdeithasol a'u hagweddau tuag at gamdriniaeth. 

Deall pwysigrwydd gwaith diogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ddeilliannau.

Sicrhau fod staff sy'n ymwneud â chefnogi pobl yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal ar draws sector yn ymwybodol o'r gwahanol fathau o gamdriniaeth ariannol, gan gynnwys gallu; y grwpiau sydd fwyaf agored i gamdriniaeth; yr ystod o bobl a all gyflawni camdriniaeth o'r fath; eu cyfrifoldebau i weithredu i atal camdriniaeth ariannol a'i adrodd pan fo amheuaeth.

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu