1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Oedolion

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddi un dydd hyn ar y Fforymau yn cael eu cynnig i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal a'u hasiantaethau partner.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Byddant yn canolbwyntio ar faterion cyfoes a meysydd o arfer newydd megis;

  • Caethwasiaeth Fodern
  • Troseddau Casineb yn erbyn pobl anabl
  • Cam-drin ar-lein

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
5 Chwefror 2019The Castle Hotel, Aberhonddu LD3 9DB9.30am - 4.30pm
14 Chwefror 2019COWSHACC, Y Trallwyng SY21 7TE9.30am - 4.30pm
21 Chwefror 2019MRC, Llandrindod LD1 5AH9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu