SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant CEOP (Diogelu Plant ar-lein rhag Ecsploetiaeth)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Rhoi ymwybyddiaeth i gyfranogwyr o ddiogelwch y rhyngrwyd i blant a'u galluogi i ddefnyddio deunyddiau hyfforddi CEOP i rannu'r wybodaeth hon gyda phlant.

Prif Ddeilliannau Dysgu

A r ddiwedd y sesiwn, dylai'r cyfranogwyr allu:

  • Nodi rolau a chyfrifoldebau CEOP
  • Gwybod sut i gael mynediad at y wefan Think U Know
  • Nodi pa safleoedd rhyngrwyd a ddefnyddir gan blant
  • Diffinio sut y gall plant ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn gyfrifol
  • Disgrifio'r wybodaeth a'r deunyddiau cwrs yn ddiogel ac yn glir i blant

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu