1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Plant

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys (CSP) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP)

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddiant Fforymau undydd hyn yn cael eu cynnig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y testunau'n cynnwys Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant, Ffiniau Sirol, Ymateb Gweithredol i Farwolaeth Annisgwyl Plentyn (PRUDIC), Arolygiadau Plant ac Atal Hunanladdiad.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu