1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Plant

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys (CSP) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP)

Nod

Mae'n bleser cael trefnu cyfres arall o ddigwyddiadau hyfforddi 'Fforymau Diogelu (Plant) Lefel 3 eleni.  Mae'r digwyddiadau Lefel 3 yn fforwm rhagorol ar gyfer gwaith aml-asiantaeth sy'n canolbwyntio ar ddatblygu a gwella eich gwybodaeth a rhannu barn a gwybodaeth.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Pynciau dan sylw:

 • Strwythur newydd Gwasanaethau Plant
 • Adborth o Archwiliadau
 • anffurfio organau cenhedlu benywod a phriodasau dan orfod
 • Caethwasiaeth Fodern
 • Cwestiynu/sicrhau'r dystiolaeth orau
 • Ymwybyddiaeth o fasnachu mewn plant

DyddiadLleoliadauAmseroedd
26 Chwefror 2020Marchnad Da Byw Y Trallwng9.30am - 4.30pm
4 Mawrth 2020Gwesty'r Castell, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
11 Mawrth 2020MRC, Llandrindod9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu