1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg
Darllen mwy

Hyfforddiant Amddiffyn Plant Sylfaenol

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Hyrwyddo arfer diogel i leihau peryglon, gan amddiffyn a diogelu pob plentyn. Galluogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau fel y diffinnir o fewn "Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Plant 2000" a "Diogelu Plant - Gweithio Gyda'n Gilydd ar gyfer Canlyniadau Positif".

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y broses Amddiffyn Plant
  • Y Fframwaith Deddfwriaethol ynghylch Amddiffyn Plant
  • "Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan"

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
24 Ionawr 2019Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
14 Chwefror 2019MRC, Llandrindod9.30am - 4.30pm
13 Mawrth 2019Newtown Fire Station, Y Drenewydd, SY16 1HF9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu