Hyfforddiant Amddiffyn Plant Sylfaenol

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Nod

Hyrwyddo arfer diogel i leihau peryglon, gan amddiffyn a diogelu pob plentyn. Galluogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau fel y diffinnir o fewn "Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Plant 2000" a "Diogelu Plant - Gweithio Gyda'n Gilydd ar gyfer Canlyniadau Positif".

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y broses Amddiffyn Plant
  • Y Fframwaith Deddfwriaethol ynghylch Amddiffyn Plant
  • "Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan"

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
27/06/2019Com Room A, Y Gwalia, Llandrindod9.15am - 4.30pm
11/07/2019Com Room 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu9.15am - 4.30pm
25/07/2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
12/09/2019Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.15am - 4.30pm
26/09/2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
10/10/2019Com Room A, Y Gwalia, Llandrindod9.15am - 4.30pm
24/10/2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
14/11/2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
05/12/2019Com Room 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu9.15am - 4.30pm
16/01/2020Com Room A, Y Gwalia, Llandrindod9.15am - 4.30pm
20/02/2020NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
05/03/2020Com Room A, Y Gwalia, Llandrindod9.15am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu