SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Amddiffyn Plant Uwch - darparwyr gofal plant, rheolwyr ac aelodau pwyllgor

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs:  New Pathways

Nod

I bob Darparwr Gofal Plant, Rheolwr ac Aelodau Pwyllgor

Sicrhau fod gan weithwyr gofal plant ddealltwriaeth o natur camdriniaeth ac o'u cyfrifoldebau i atal camdriniaeth ac i ymateb yn effeithiol i bryderon a honiadau o gamdriniaeth bosibl yn unol â pholisi a gweithdrefnau.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd y sawl sy'n cymryd rhan wedi ennill

  • Dealltwriaeth o'r gweithdrefnau i'w dilyn petai honiad yn cael ei wneud yn erbyn aelod o staff neu wirfoddolwr yn unol â'r gweithdrefnau
  •  Y gallu i adrodd am y pryderon, amheuon neu honiadau yn unol â'r gweithdrefnau hyn
  • Cynefindra gyda rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â'r gweithdrefnau
  •  De alltwriaeth o berthnasedd a fformat y cyfarfodydd strategaeth a'r deilliannau
  • Hyder i sicrhau fod gan eu lleoliad y polisi, gweithdefnau a dogfennau cefnogi angenrheidiol i ddiwallu gofynion rheoleiddio ac arfer  

DyddiadLleoliadauAmseroedd
6 Rhagfyr 2019NPTC, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm
20 Chwefror 2020Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu