SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Fframwaith Asesu Perygl o Ecsploetiaeth Rywiol (SERAF)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: 

Better Futures

 

Nod

 • I gyflwyno'r wybodaeth sydd ei hangen ar ofalwyr maeth i ddeall ac ymateb i anghenion plant a phobl ifanc a leolir gyda hwy sydd mewn perygl o ecsploetiaeth rywiol ac sydd angen llety diogel.
 • Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol am ecsploetio plant fel mater amddiffyn plant
 • Dealltwriaeth o natur y peryglon i blant a phobl ifanc penodol sy'n wynebu ecsploetiaeth rywiol
 • Bod yn ymwybodol o sut y caiff plant a phobl ifanc eu heffeithio gan ecsploetiaeth rywiol a deall y gwahanol fathau o ymddygiad y gallant eu harddangos.

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Bod yn ymwybodol o beryglon penodol, a all fod yn bresennol i blant a phobl ifanc sy'n cael eu hecsploetio yn rhywiol
 • Deall sut y caiff plant a phobl ifanc eu heffeithio
 • Deall y broses o feithrin perthynas amhriodol ar-lein/paratoi plentyn i bwrpas rhyw
 • Deall yr angen am weithio amlasiantaethol a gallu dynodi anghenion cefnogi ychwanegol pobl ifanc a gofalwyr
DyddiadLleoliadauAmseroedd
Ddim  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu