SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canllawiau Cyfreithiol Diogelu Amddifadu o Ryddid

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Nod

Diweddaru'r rhai sydd efallai'n gwneud neu'n derbyn asesiadau a baratowyd dan Ddeddf Galluedd Meddyliol, trefniadau diogelu rhag colli rhyddid - gan gynnwys unrhyw gyfraith achosion sydd wedi ymddangos erbyn dyddiad y cwrs.

Prif Ddeilliannau Dysgu

S ut ddylwn ni ddiffinio Colli Rhyddid yn awr?

Sut mae hyn yn effeithio ar gleifion 'anffurfiol' dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol a rôl Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy (AMHPs) a Thribiwnlysoedd?

Hefyd sut ydym yn awdurdodi trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid i rywun yn eu cartref eu hunain neu mewn llety cymorth byw

Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder i chi ar sut y dylid cymhwyso'r gyfraith.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
11 Rhagfyr 2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
13 Rhagfyr 2019Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.15am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu