1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drais Domestig

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Nod

Codi ymwybyddiaeth cyfranogwyr o drais domestig. Bydd y cwrs yn edrych ar annog adrodd am drais domestig a dileu goddefgarwch o drais domestig trwy gynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall natur Cam-drin Domestig

Datblygu cyfathrebu rhwng asiantaethau

Datblygu cysylltiadau cryf gyda mudiadau cysylltiedig

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu