SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Deddf Galluedd Meddyliol (2005) A Budd Pennaf

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn yn berthnasol i'r holl staff hynny a all fod angen gwneud penderfyniadau o ran oedolion sydd heb y galluedd llwyr i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â dementia, y sawl sydd ag anableddau dysgu a'r sawl sydd â nam ar weithredoedd y corff o ganlyniad i strôc neu anaf ar yr ymennydd.

Deall egwyddorion sylfaenol y Ddeddf

Cynnal asesiadau galluedd meddyliol o ran sefyllfaoedd risg uchel, cymhleth neu ddiogelu. Esbonio'r prawf diagnostig ynghyd â'r prawf ymarferol. Sut y dylid cynnal yr Asesiadau Galluedd Meddyliol, gydag astudiaethau achos ac enghreifftiau ymarferol perthnasol. Pa gofnodi sydd ei angen fel tystiolaeth gyda'r prawf ymarferol ar alluedd?

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cydbwyso peryglon a hawliau lle mae perygl o niwed o ganlyniad i benderfyniadau anoeth yn cael eu gwneud oherwydd natur ddiamddiffyn yr unigolion dan sylw - Trafod awdurdodaeth gynhenid, Llys Gwarchod

Dysgu pwy yw'r "penderfynwr"?

Bod yn gyfarwydd gyda'r syniad o "fudd pennaf", gan gynnwys y Rhestr Wirio Asesu Budd Pennaf, gwerthoedd, credoau, diwylliant ac ati  - pwy i'w gynnwys.

Dysgu am rôl yr Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol, Llys Gwarchod, Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus, diogelu a'r Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid

Penderfyniadau sydd wedi'u Dirprwyo - Pwer Atwrnai Parhaol, Pwer Atwrnai Parhaol - Ariannol, Pwer Atwrnai Parhaol - iechyd a lles, Cyfarwyddeb Ymlaen Llaw, Dirprwyon a benodir gan y Llys, Llys Gwarchod - penderfyniadau unigryw

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu