Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Rhaglen Babanod

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Bydd yr hyfforddiant 2 ddiwrnod hwn yn paratoi'r sawl sy'n cymryd rhan i arwain y rhaglen Babanod Blynyddoedd Rhyfeddol® gyda grwpiau o rieni a'u babanod. Mae'r grwpiau yn helpu rhieni i ddysgu sut i helpu eu babanod i deimlo fel eu bod yn cael eu caru, a'u bod yn ddiogel. Maent yn dysgu sut i annog datblygiad corfforol ac ieithyddol eu babanod. Mae fformat y grwp rhieni yn meithrin rhwydwaith i gyfoedion gefnogi ei gilydd a rhannu dysgu. Mae'r rhaglen hon yn elfen graidd o fewn y rhaglenni rhianta a gyflwynir ym Mhowys ac yn rhan o'r strategaeth 'Blynyddoedd Rhyfeddol®' ym Mhowys sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys rhaglenni i rieni, athrawon a phlant oed cynradd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i gyflwyno'r rhaglen 8 sesiwn hon, sy'n canolbwyntio ar:

 • G yflwyno rhianta sy'n meithrin i fabanod
 • Darllen awgrymiadau gan fabanod
 • Deall anghenion datblygu babanod.
 • Cynnig ysgogiad corfforol, cyffyrddol, geiriol a gweledol i annog datblygiad yr ymennydd
 • Ymdopi gyda babanod sy'n crio
 • Sicrhau diogelwch eich cartref
 • Ymdopi gydag anawsterau megis problemau bwydo a newid clytiau/cewynnau
 • Bydd arweinyddion yn manteisio ar bresenoldeb babanod yn y grwp i sefydlu arferion.
 • Bydd y grwp yn trafod materion megis grymuso rhieni, cydweithio, delio gyda gwrthwynebiad, wynebu a dysgu, cefnogi ac eirioli dros rieni

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
8 a 9 Ionawr 2019MRC, Llandrindod, LD1 6AH9.30am - 4.00pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: cypptraining@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827331
 • Cyfeiriad: Hyfforddiant Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu