Cyfryngau Cymdeithasol i Ofalwyr Maeth a Gofalwyr

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Nod

Nod y cwrs hwn yw rhesymoli ac egluro'r manteision a'r sialensiau a gyflwynir gan rwydweithio cymdeithasol ar-lein ac effaith safleoedd megis Facebook ar y sawl sy'n ymwneud â maethu a mabwysiadu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Meddu ar ddealltwriaeth o offer cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithiau cymdeithasol a'u cyd-destun i gyfathrebu, ymchwilio, addysg a datblygiad personol a rhannu gwybodaeth

Dealltwriaeth o breifatrwydd a diogelwch ar-lein ynghyd â'r dicotomi rhwng hunaniaeth bersonol a phroffesiynol

Dealltwriaeth o egwyddorion creu pecyn cymorth cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'i bersonoli i gefnogi dysgu a chydweithrediad parhaus

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
27  Chwefror 2020Cartrefi Cymru, Llandrindod9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu