SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Sgiliau i Faethu

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys 

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

C wrs hyfforddi rhagarweiniol yw "Sgiliau i Faethu" a'i fwriad yw rhoi dealltwriaeth i chi o'r hyn mae gofal maeth yn ei olygu. Mae'r cwrs yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod ac yn cael ei hwyluso gan staff o'r tîm Maethu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cyflwyno gwybodaeth, sgiliau a galluoedd i chi y bydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa mewn maethu

Helpu i feddwl am eich gwerthoedd a'ch agweddau o ran y dasg o ofalu am blant a phobl ifanc sydd wedi'u gwahanu o'u teuluoedd.

Cyfleoedd i feddwl am sut y bydd maethu yn effeithio ar eich teulu a'ch ffordd o fyw, ac i'ch helpu i benderfynu a yw maethu yn iawn i chi

DyddiadLleoliadauAmseroedd
16, 17 a 18 Mawrth 2019Llandrindod9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu