Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Paratoi eich car i yrru yn y gaeaf

Image of a car tyre in the snow

15 Tachwedd 2018

Image of a car tyre in the snowMae gyrwyr ym Mhowys yn cael eu hannog gan y cyngor sir i baratoi eu ceir i yrru yn y gaeaf.

Mae tywydd garw a chyfnodau hirach o dywyllwch yn gwneud gyrru yn fwy peryglus. Weithiau, gall yr amodau fod yn eithafol, fel y bu i ni ganfod yn ystod y gaeafau diwethaf, gyda chyfnodau hir o eira trwm a llifogydd.

Mae gyrru yn y gaeaf yn wahanol iawn i adegau eraill o'r flwyddyn felly mae Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi'r awgrymiadau/canllawiau canlynol i helpu gyrwyr i baratoi eu cerbydau i yrru yn y gaeaf.

- Sicrhewch fod eich cerbyd wedi derbyn gwasanaeth a chael prawf gwrth-rewi
- Gwiriwch fod eich goleuadau, breciau a'r batri mewn cyflwr da i weithio
- Gwiriwch gyflwr eich teiars, yn enwedig y troediad a'r pwysau
- Sicrhewch fod eich sgrin wynt a'r ffenestri yn glir gan ychwanegu at lefelau eich hylif golchi sgrin 
- Sicrhewch fod sychwyr sgrin wynt eich car mewn cyflwr da ac yn gweithio'n effeithiol
- Sicrhewch fod rhaw, torsh a ffôn symudol gyda chi yn y car. Dylech gadw potel o ddwr a bwyd egni uchel yn y car rhag ofn y byddwch yn torri i lawr. Ewch a dillad ychwanegol gyda chi, gan gynnwys cot gynnes, menig a het.
- Gyrrwch yn araf, gan roi'r troed ar y sbardun a'r breciau, ac yn llywio'r car yn araf ac yn dyner, 
- Byddwch yn ymwybodol o rew du. Os bydd y cerbyd yn dechrau llithro, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun a llywio i gyfeiriad y llithriad.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Ddiogelwch ar y Ffyrdd: "Er mwyn gostwng y perygl o ddamweiniau a gwrthdrawiadau, mae angen i yrwyr addasu'r ffordd y maent yn gyrru i amodau gwahanol. Bydd ein hawgrymiadau yn helpu gyrwyr i ymdopi'n well gydag amrywiol beryglon yn sgil tywydd amserol.

"Mae rhagolygon tymor byr yn gywir iawn erbyn hyn felly gwrandewch ar eich rhagolygon tywydd lleol a chenedlaethol. Dywedwch lle'r ydych yn mynd wrth rywun, pa amser ydych chi'n disgwyl cyrraedd gan osgoi gwneud eich taith oni bai ei fod yn gwbl angenrheidiol.

"Sicrhewch eich bod yn gwybod ac yn deall peryglon pob math o amodau tywydd, yn enwedig iâ, eira a niwl, cyn i chi ddechrau ar eich taith.

"Yn olaf, cliriwch eich ffenestri a drychau fel nad oes dim eira nac iâ arnynt o gwbl cyn i chi ddechrau ar eich taith."

Am awgrymiadau allweddol pellach ar yrru yn y gaeaf, edrychwch ar www.rospa.com a chwilio am yrru yn y gaeaf.

Gallwch edrych hefyd ar dudalen Facebook yr Uned Diogelwch ar y Ffyrdd am ragor o gyngor a gwybodaeth ar yr holl gyrsiau sydd ar gael www.facebook.com/roadsafetypowys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu