Y Cyngor Sir yn atgoffa ffermwyr bod tagiau Dewlap yn anghyfreithlon

Image of cows in a meadow

15 Tachwedd 2018

Image of cows in a meadowMae'r cyngor sir yn atgoffa ffermwyr sy'n cadw gwartheg ym Mhowys bod defnyddio tagiau dewlap yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi'r nodyn atgoffa wrth iddyn nhw ymchwilio i ddau achos o'r fath.

Ystyrir defnyddio tagiau dewlap fel anffurfio o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 ac nid ydynt yn cael eu rhestru o dan Reoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) 2007.

Mae'r cyngor yn ymchwilio i ddau achos lle cafodd y tagiau eu defnyddio. Rhoddwyd gwybod i'r cyngor ar ôl i'r gwartheg ddod i'r lladd-dy gyda'r tagiau yn eu lle.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae'n destun pryder bod ein tîm iechyd anifeiliaid wedi gorfod ymchwilio i broblemau honedig gyda'r defnydd o dagiau dewlap.

"Mae unrhyw un sy'n defnyddio tagiau dewlap ar wartheg yn troseddu o dan Adran 4, deddf lles Anifeiliaid 2006 trwy achosi dioddef diangen i'r anifail.

"Rydym yn cynghori ffermwyr sydd wedi gosod tagiau dewlap i'w gwartheg i'w tynnu'n ddyngarol ar unwaith. Rydym hefyd yn gofyn i ffermwyr geisio cyngor gan filfeddygon ar sut mae tynnu'r tagiau heb achosi poen."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar faterion Safonau Masnach, Diogelwch y Gymuned a Chynllunio Argyfwng: "Byddwn yn ymchwilio i unrhyw wybodaeth neu gwynion am ddefnyddio tagiau o'r fath gyda golwg ar ddwyn achos cyfreithiol fel y bo'n briodol."

I gael cyngor ar iechyd anifeiliaid, cysylltwch â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar y rhifau ffôn canlynol:

• Aberhonddu - 01874 623420
• Llandrindod - 01597 826032
• Y Drenewydd - 01686 617524

Fel arall mae croeso i chi anfon e-bost i: trading.standards@powys.gov.uk neu ewch i www.powys.gov.uk/tradingstandards 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu