SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cofiwch - mae mwy i'r Nadolig nag anrhegion

Image of a child in a cardboard box

19 Tachwedd 2018

Image of a child in a cardboard boxDaw'r Nadolig ond unwaith y flwyddyn, ac mae'n adeg o fwynhau a miri, ond peidiwch â chlymu eich hun mewn dyled am weddill y flwyddyn neu'n hirach.

Mae pawb am sicrhau bod ein teuluoedd a'n ffrindiau'n cael yr amser gorau.  Mae costau anrhegion, bwyd, addurniadau a phopeth arall yn pentyrru ac mae'n hawdd anghofio faint ry'n ni wedi'i wario tan i'r biliau gyrraedd ar ôl yr Wyl.

Treulio amser gyda'r teulu a ffrindiau sydd bwysicaf, nid gwario arian.

Awgrymiadau:

Cytunwch ar gyllideb a glynu ato.

Siopwch o gwmpas am y bargeinion gorau a darllenwch y telerau ar gael ad-daliad neu adnewyddu.

Cytunwch ar gyllideb ar gyfer anrhegion - mae hyn yn arbennig o dda i aelodau hyn y teulu a ffrindiau.

Meddyliwch yn greadigol neu'n ddyfeisgar.  Trwy wneud anrhegion, mae pawb yn gallu cymryd rhan, gan gynnwys y plant.  Mae anrhegion personol yn golygu llawer mwy na rhai drud.

Mae plant bach yn dwli agor anrhegion ac yn aml iawn yn chwarae gyda'r bocsys yn hytrach na'r tegan.  Ceisiwch lapio llwyth o bethau bach dwl (megis sanau neu felysion) a'u rhoi nhw mewn bocs mawr wedi'i lapio.   Oriau o hwyl a sbri!

I blant hyn sy'n awyddus i gael y peiriant neu'r consol diweddaraf, siaradwch ag aelodau eraill y teulu am rannu'r gost neu am gael y pethau ychwanegol i fynd gyda'ch anrheg chi.

Ystyriwch i bwy ydych chi am brynu anrhegion - a oes wir angen anrheg ar rywun rydych yn ei weld bob hyn a hyn?  Mae torri allan ar ambell i anrheg yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Gwnewch eich papur lapio eich hun trwy addurno papur brown neu bapur leinin.  Mae hefyd yn well i'r amgylchedd.

Rhowch eich amser fel rhodd - beth am gynnig gwarchod y plant, mynd allan am y dydd neu goginio pryd o fwyd.

Byddwch yn onest gyda'ch hun ac eraill am faint y gallwch ei fforddio.  Os ydych chi'n bwysig iddyn nhw, fe wnân nhw ddeall - ac efallai eu bod nhw mewn sefyllfa debyg.  Meddwl amdanyn nhw sydd bwysig.

Os ydych chi'n gallu, rhowch eitemau i'r banc bwyd lleol neu elusennau a fydd yn sicrhau bod plant a theuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd yn derbyn rhywbeth y Nadolig hwn.  Mae banciau bwyd yn chwilio am roddion trwy gydol y flwyddyn.  Efallai eich adduned Blwyddyn Newydd fyddai i gyfrannu i'r banc bwyd lleol bob mis neu roi i elusen yn hytrach nag anfon cardiau Nadolig.

Gwybodaeth gan Eiriolwr yn erbyn Tlodi Powys, y Cynghorydd Joy Jones

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu