SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Yr Arweinydd yn llongyfarch Crughywel

Image of Crickhowell High Street

19 Tachwedd 2018

Image of Crickhowell High StreetMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi llongyfarch tref Crughywel am ennill gwobr y dref orau yng Ngwobrau Stryd Fawr Prydain.

Enillodd y dref Wobr Stryd Fawr Orau Prydain 2018 a Stryd Fawr Cymru, a noddwyd gan Visa gan ennill gwobr o £15,000.

"Mae'r wobr yn glod enfawr i'r dref ac yn adlewyrchu'n fawr ar y sir gyfan.  Rwy'n llongyfarch pawb fu'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.  Maen nhw wedi gwneud gwaith gwych", dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris.

"Rydym yn cydymdeimlo â thref Y Trallwng am gyrraedd y rhestr fer ond na gyrhaeddodd y brig."

Dywedodd y Cynghorydd John Morris o Grughywel: "Mae hon yn gamp enfawr i bobl a busnesau Crughywel.  Mae clod o'r fath yn dangos bod gan Grughywel rhywbeth i'w gynnig i bob rhan o'r DU.

"Er bod y toriadau i wasanaethau cyhoeddus hefyd wedi cael effaith ar y dref, aeth y bobl ati i dorchi llewys a bwrw ati i sicrhau fod Crughywel yn dref groesawgar, lwyddiannus ac yn ferw o brysurdeb.  Hoffwn ddiolch i bawb a weithiodd mor galed i lunio'r cais ac i'r rhai a ddaeth yn eu cannoedd i baratoi'r dref cyn y beirniadu.

Gwnaed y cyhoeddiad fod Stryd Fawr Crughywel wedi ennill Gwobr Stryd Fawr Orau Prydain 2018 mewn seremoni arbennig yn Lancaster House dydd Iau (15 Tachwedd).  Yn bresennol oedd Gweinidog y Stryd Fawr, Jake Berry AS a chynrychiolwyr o'r 37 o strydoedd mawr a gyrhaeddodd y rhestr fer.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, y Gwir Anrhydeddus James Brokenshire: "Llongyfarchiadau i Grughywel a holl enillwyr heddiw yng Ngwobrau Stryd Fawr Orau Prydain.  Mae'n bleser gweld cymaint o bobl yn cefnogi eu stryd fawr leol.

Dywedodd Gweinidog y Stryd Fawr Jake Berry AS: "Llongyfarchiadau i Grughywel ar ennill stryd fawr orau'r DU yn y gwobrau eleni.

"Mae'r gwobrau hyn yn dathlu'r gwaith da sy'n cael ei wneud i adfywio, addasu ac arallgyfeirio ein strydoedd mawr ac mae ansawdd y ceisiadau eleni wedi bod yn anhygoel.

"Ar draws y DU, mae'n arwydd clir o benderfyniad cymunedau lleol i gadw'r stryd fawr yn fyw ac iach a gobeithio bydd y gwobrau eleni'n ysbrydoli eraill i wneud yr un fath."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu