1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language) Lefel 1

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Ceredigion

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Mae'r cymhwysedd yma wedi'i lunio i addysgu dysgwyr sut i gyfathrebu â phobl Fyddar yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar amrywiaeth o bynciau sy'n gofyn am iaith syml, bob dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Ar ddiwedd y cymhwyster, bydd dysgwyr yn gallu:

  • deall a defnyddio amrediad cyfyngedig o eiriau a brawddegau syml yn BSL
  • cymryd rhan mewn sgwrs syml, bob dydd yn BSL
  • rhoi a dilyn cyfeiriadau neu gyfarwyddiadau syml yn BSL
  • rhoi a dilyn gosodiadau neu ddisgrifiadau cyfarwydd syml yn BSL 

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd

Yn dechrau dydd Mercher 9 Ionawr 2019

(y cwrs i redeg pob dydd Mercher hyd 8 Mai, ac eithrio gwyliau'r ysgol)

Newtown 10.00am - 3.00pm

Mae nifer y lleoedd sydd ar gael ar yr hyfforddiant yn gyfyngedig, felly cysylltwch â'r adran hyfforddiant yn uniongyrchol i gael rhagor o fanylion:pwbotu@powys.gov.uk

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu